نکات طراحی کانال در دستگاه های داکت اسپلیت

 

برای اجرای زیرساخت دستگاه های داکت اسپلیت، یکی از مهمترین مواردی که باید به آن توجه شود طراحی و اجرای مناسب کانال­ کشی می­ باشد. این امر موجب می­شود تا توزیع هوا بصورت مناسب انجام گیرد و سرمایش و گرمایش طبق محاسبه انجام شده صورت گیرد. عدم رعایت اصول طراحی و اجرای کانال موجب پایین آمدن راندمان دستگاه و همچنین تهویه نامناسب خواهد شد. در ادامه این مقاله نکاتی در رابطه با طراحی کانال در دستگاه­های داکت اسپلیت بصورت خلاصه بیان می­ شود.

پیشنهاد دستگاه

پیشنهاد دستگاه­های کانالی بر مبنای بار برودتی مورد نیاز فضاها ارائه می­ گردد. برای محاسبه سرانگشتی تناژ دستگاه مورد نیاز می­توان از جداول تهیه شده توسط مهندسان شرکت­های تهویه استفاده نمود. یک نمونه از این جداول را در شکل زیر مشاهده می­ کنید.

جدول استاندارد فروش
جدول استاندارد فروش

 

جانمایی واحد داخلی

 • جانمايي دستگاه بايد طوري باشد كه ابعاد آن و فضاي دسترسي اتصالات رعايت گردد(عرض، طول، ارتفاع و فضاي دسترسي)
 • با توجه به ابعاد دستگاه از هرطرف 10 الي 20 سانتيمتر و از ارتفاع تا سقف كاذب 5 الي 10 سانتيمتر فضاي دسترسي نياز مي باشد.
 • ابعاد فضاي دسترسي را دريچه دسترسي به طور مشبك زير دستگاه در نظر مي گيريم.
 • در مواقعي كه كانال برگشت ترسيم مي گردد دريچه دسترسي مي بايستي به صورت بسته باشد و از هيچ جايي درز نداشته باشد و در مواقعي كه كانال برگشت ترسيم نمي گردد دريچه دسترسي مشبك مي بايستي نصب گردد.
 • جانمايي دستگاهها تا حد امكان مي بايستي در فضايي كه تهويه خواهد شد قرار گيرد و در صورتيكه غير اينصورت باشد مي بايستي جهت برگشت هوا از كانال بر گشت استفاده شود.(مانند آشپزخانه ، راهرو، سرويس، و …)
انتخاب مسیر مناسب کانال
 • مسير كانال مي بايستي براي توزيع مناسب هوا به بهترين شكل اتود و طراحي گردد.
 • سقف كاذب از نكاتي است كه بايد رعايت شود تا كمتر مورد استفاده قرار گيرد و به زيبايي دكوراسيون معماري ساختمان آسيبي نزند.
 • استاندارد نظام مهندسي دريچه توزيع هوا در آشپزخانه و سرويس را مجاز نمي داند.
 • در صورت امكان بعد از تاييد مسير كانال توسط كارفرما طراحي انجام گيرد.
 • براي تهويه مناسب ، اصولا كانال برگشت الزامي است، ولي بدليل محدوديت در فضاي مسكوني كانال بر گشت طراحي نمي شود، مگر اينكه دستگاه درفضاهاي غير از تهويه (مانند آبدارخانه ، راهرو و …) باشد، كانال برگشت ترسيم مي گردد.
 • در بيشتر مواقع كه كانال بر گشت ترسيم نمي گردد ، براي كانال برگشت اطراف دستگاه را به ابعاد فضاي دسترسي عايق مي كنند و فقط زير دستگاه را براي دريچه دسترسي باز مي گذارند.
 • تعداد دريچه ها براي فضاها مختلف مي باشد و بستگي به مساحت دارد (طول ، عرض و ارتفاع ) به فرض مثال براي اتاقهاي خواب يك دريچه و پذيرايي بستگي به طول و عرض آن دارد.
 • پرتاب هوا از دريچه تا ديوار مقابل از 3 تا 7 متر مي بايستي باشد.
 • فواصل بين دريچه ها از 2 تا 4 متر بايد رعايت گردد.

نمونه ای از یک طراحی مسیر مناسب و اصولی در شکل زیر مشاهده می­ شود.

طراحی مسیر
طراحی مسیر

 

محاسبات طراحی بر مبنای فضاها
 • روش هاي محاسبه كانال سه روش مي باشد: روش افت فشار ثابت، روش كاهش سرعت در طول مسير و روش بازيافت فشار استاتيك که روش افت فشار ثابت بيشترين كاربرد را دارد.
 • محاسبات كانال بر مبناي دبي خروجي دستگاهها و متراژ هر فضا انجام مي شود.
 • براي اتاقهايي كه در قسمت جنوبي ساختمان واقع شده است دبي هواي بيشتري مي بايستي اختصاص داده شود.
 • سرعت هوا در تمام قسمتهاي كانال بايد كنترل گردد تا سرو صداي زيادي ايجاد نشود، سرعت مناسب براي كانالهاي اصلي در محل هاي مسكوني fpm900 (فوت بر دقيقه)و براي محل هاي عمومي مثل مدارس، سينما و نظاير آنها fpm1300 پيشنهاد مي گردد
 • سرعت هاي كم سبب افزايش مقاطع كانال و بالا رفتن هزينه كانال سازي مي شود.
 • مقاطع كانالها معمولا چهارگوش هستند و در اين حالت طول و عرض مقاطع را مي توان بهر اندازه بر حسب شرايط محل نصب و افت ثابت تغییر داد فقط باید توجه داشت که نسبت عرض به طول مقطع هرگز نباید از از 4/1 تجاوز نکند. مثلا در ابعاد 6×24 نسبت ظرافت 4 می­باشد که مورد تایید می­باشد.
 • هرچه دريچه خطي تر باشد از لحاظ معماري ساختمان زيباتر مي شود.
 • دريچه هاي ديواري مي بايستي از نوع دو طرفه متحرك استفاده شود زيرا پرتاب هوا به جهات مختلف قابل تنظيم باشد.
 • ارتفاع كانال براي دستگاههاي5 و 2 تن 6( اينچ ) است و براي دستگاههاي ديگر 8 اينچ مي باشد و در طراحي مي بايستي اين ابعاد ارتفاع لحاظ گردد و ضمنا به اين ابعاد، ضخامت كانال و ضخامت نبشي ساپورت به كانال اضافه مي گردد.
 • سرعت در دريچه ها بستگي به كاربري و طول آن فضا دارد (به فرض مثال در اتاق هاي خواب به دليل حساسيت صدا مي بايستي سرعت در دريچه ها بين fpm500 تا 600 و در پذيرايي با توجه به طول اتاق بين fpm 650 تا 800 باشد.)
فهرست